Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
or search all of Norway
Kåfjord Kåfjord
Credits
Kåfjord.
Photo: Magnus Ström/ www.nordnorge.com/Kåfjord
Campaign
Partner
Media
Meetings
Travel Trade
Ad

Tag hen hvor du har lyst - men tag ansvar

I Norge har alle ubegrænset ret til at opholde sig i naturen, også i nationalparkerne. Men træd varsomt og følg reglerne.

I Norge kan du næsten gå, hvor du vil. Friluftsliv og ophold i naturen er en stor del af nordmændenes identitetsfølelse, og en af grundene til dette er, at de ved lov må opholde sig hvor de vil. Allemandsretten giver alle ret til at nyde naturen, så meget de har lyst. Og loven gælder også dig - så længe du tager dit affald med dig og viser respekt for naturen.

Der er love og regler, selvfølgelig, men slet ikke flere end at du ikke kan huske dem alle.

Her er de simple principper: Vær ansvarlig og vis omtanke. Lad være med at ødelægge naturen og omgivelserne. Efterlad naturen som du ønsker at andre skal finde den. Og det er stort set det – let at huske, ikke sandt?

Oprindeligt var Allemandsretten en række ikke-nedskrevne principper, men i 1957 blev disse principper formelt gjort til lov af den norske regering – og alle kunne retmæssigt nyde naturens glæder på lige fod.

Offersøykammen, Lofoten
Credits
Offersøykammen, Lofoten.
Photo: Alex Conu/Visitnorway.com

Credits
Offersøykammen, Lofoten.
Photo: Alex Conu/Visitnorway.com

Hvad må du? Retningslinjer

Du må slå telt op – eller sove under åben himmel – overalt på landet, i skove og på fjeldet, med undtagelse af opdyrkede marker og rastepladser. Du skal dog holde en afstand på mindst 150 meter til nærmeste bebyggelse.

Hvis du vil overnatte mere end to nætter samme sted skal du spørge jordejeren om lov, bortset fra på fjeldet og i meget øde områder.

Ønsker du at tømme dit mobile toilet må dette udelukkende gøres på steder, hvor det er udtrykkeligt anvist, at det er tilladt.

Brug af åben ild er forbudt i eller nær skovområder mellem den 15. april og den 15. september. Pas på ikke at forårsage skade hvis du tænder bål uden for dette tidsrum.

Du må gerne plukke bær, svampe og vilde blomster, men der gælder særlige regler for multebær i det meste af Nord-Norge.

Du må fiske i elvene og søerne uden fisketegn, så længe fangsten udelukkende er til eget forbrug.

At udvise respekt for naturen, dyr og lokale beboere vil gøre både denne tur og din næste tur langt mere behagelig for alle. God tur!

Læs mere om allemandsretten.

Hvor må du? Begrænsninger

Allemandsretten gælder for åben land, også kaldet ikke-indhegnet land, der ikke er opdyrket. I Norge dækker dette over mose, kyst, skov og fjeld. Små uopdyrkede arealer omgivet af opdyrket land betragtes ikke som åben land. Bemærk, at ”indhegnet land” ikke nødvendigvis behøver at være indhegnet.

Allemandsretten gælder ikke for indhegnede områder, som er private, eller opdyrkede områder såsom marker med eller uden afgrøder, enge, haver samt nyligt beplantede plantager, byggegrunde eller industrikvarterer.

Du har dog fri adgang til marker og enge mellem den 15. oktober og den 30. april, når området er frossen og dækket af sne.


Gør brug af Allemandsretten


Opdag mere

Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad
Ad