Skip to main content

Praktisk information om havfiskeri

Gør dig selv bekendt med de gældende fiskeregler og find ud af, hvilke fiskearter er de mest typiske i de norske farvande.

Praktisk information om havfiskeri

Adfærdsregler og sikkerhed

Arter

Download en fiskeapp

Et par huskeregler


Fisketegn eller anden fisketilladelse er ikke nødvendigt hvis du fisker i havet eller fra kysten (andre regler gælder for ferskvandsfiskeri), såfremt du følger et par simple regler.

 • Fang ikke beskyttede arter.
 • Respektér det angivne mindstemål (se nedenfor).
 • Der må udelukkende bruges håndholdt fiskegrej.
 • Hold en afstand på minimum 100 meter fra nærmeste fiskeopdræt.
 • Udenlandske turister må ikke sælge deres fangst.
 • Hvis du har deltaget i organiseret turistfiskeri og dette kan dokumenteres, må du tage op til 18 kilo fisk eller fiskeprodukter med dig ud af landet.
 • Registrerede turistfiskeoperatører skal rapportere enhver fangst til de lokale fiskerimyndigheder.
 • Det er ikke tilladt at fiske efter torsk i Oslofjorden (gælder hele året). Torskefiskeri er heller ikke tilladt mellem den 1. januar og den 30. april i 14 definerede områder, hvor torsken gyder, mellem Lindesnes og den svenske grænse mod øst.

Størrelsen betyder noget


Med henblik på at bevare de norske fiskebestande i god forfatning, bør alle undgå at fange fisk under en vis størrelse.

Hvis du fanger en fisk der er under mindstemålet, skal du forsigtigt løsne den fra krogen og sætte den tilbage i havet. Er fisken død eller ikke i stand til at leve videre, må du beholde den og spise den.

Læs flere bestemmelser for havfiskeri i Norge på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Nye trends indenfor fiskeri


Artsfiskeri
Stadig flere besøgende finder glæde ved at fange så mange forskellige arter som muligt. Norge er særligt velegnet til denne type fiskeri på grund af den store artsvariation.

Specimenfiskeri
Den evige jagt efter det største eksemplar indenfor de forskellige arter.

Fiskeri fra egen mole
Lej en rorbu på Lofoten eller et andet sted og kast snøren ud i havet lige uden for døren.

Surfcasting (bundsnørefiskeri)
Lej specialudstyr og kast snøren langt ud i havet fra stranden – med denne metode kan du fange fisk længere ude.

Catch and release
Der er en stigende interesse i at opretholde livet under vandet. Når fangsten er i live og i god tilstand – og du ikke har tænkt dig at spise den til aftensmad – er det god skik at sætte den tilbage. På denne måde kan du udøve din favoritsport endnu mere.

Download en fiskeapp


Appen ved navn 'Fritidsfiskeappen' giver dig alle tænkelige informationer om lystfiskeri i Norge, med tips om regler og bestemmelser, udstyr og mindstemål.

Download på iTunes
Download på Google Play


Adfærdsregler og sikkerhed


Norges Jæger- og Fiskerforbund (NJFF) har samlet en række retningslinjer for alle, der vil prøve lykke i havet ud for Norge. De er:

 1. Sikkerhed frem for alt.
 2. Udvis respekt for fisk og andet dyreliv.
 3. Udvis mådehold.
 4. Efterlad så lidt som muligt - tag dit affald med dig.
 5. Udvis forståelse for andre brugere af naturen.
 6. Lær førstehjælp.
 7. Vær klædt på i henhold til vejret. Husk, at vejret hurtigt kan skifte. Returnér i god behold.
 8. Vær en stolt lystfisker.

Arter


Torsk
Den mest almindelige fisk i Norge. De største svømmer ud for Finnmark og Troms om vinteren. Nordlandskysten er et vigtigt gydeområde, og der findes også kendte hot spots i Møre og Romsdal. 

Flyndere og andre fladfisk
Findes for det meste i havet ud for det sydlige Norge, men også langs resten af kysten.

Kuller
Findes i Fjord Norge (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) og i Trøndelag.

Makrel
Makrel er en populær fangst i Oslofjorden og i andre dele af Syd Norge, hvor torsk ikke er så udbredt som tidligere. Kan også fanges andre steder, men typen er ikke så udbredt i de nordlige dele af landet.

Havkat
Mod vest og mod nord.

Helleflynder
Der er sæson for helleflynder i maj og juni. Mest udbredt i Troms i Nord-Norge.

Sej
Maj og juni. Fanges på cirka 50 meter. Over hele kysten, men de bedste steder er vestkysten og nordpå.

Havaborre
En populær art i Oslofjorden.

Havørred
En anden populær art i Oslofjorden og andre steder.

Brosme
Findes særligt i Fjord Norge og Trøndelag, på dybt vand.

Kulmule
Denne art lever dybt i fjorden og er derfor særligt givende at fange.

Rødspætte
Fanges bedste med let grej om efteråret.

Gæstende arter
Den norske kyst besøges hvert år af mange forskellige arter. Antallet varierer, men omkring 150 forskellige arter kan i løbet af hvert år tilføjes de naturligt forekommende 200. Blandt de mest interessante arter er rygstribet pelamide, stribet multe og i sjældnere tilfælde tunfisk. 

Benyt dig af disse gode tilbud

Planlæg din rejse til Norge sammen med en af Visit Norways samarbejdspartnere.

Senest besøgte sider