Skip to main content

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er den norske regerings vigtigste instrument inden for innovation og udvikling af det norske erhvervsliv og industri. IN bistår norske virksomheder i udviklingen af konkurrencemæssige fordele og innovationsskabelse.

Innovasjon Norge skaber værdi ved at tilskynde profitabel forretningsudvikling i hele Norge. IN’s programmer og tjenester er beregnet til at skabe flere succesrige iværksættere, flere vækstvirksomheder og mere innovative erhvervsklynger.

Vi bidrager til:

  • at markedsføre Norge som en attraktiv turistdestination
  • at markedsføre norske virksomheder
  • at sikre udvikling i landområder
  • at styrke innovation i norske virksomheder og industri
  • at opbygge konkurrencedygtige norske virksomheder, både på det hjemlige marked og i udlandet
  • at omdanne idéer til succesfulde forretningsmodeller
  • at fremme samspillet mellem virksomheder, videnssamfund og R&D institutioner

Vores kontor i Danmark.

Læs mere om Innovasjon Norge.