Skip to main content
Unknown Component
civid: 586bfa310e794507bc2e0597
name: plugins_common_social_share (widget)
Bykle

Tjørnbrotbu - selvbetjent turisthytte i Setesdal Austhei

Tjørnbrotbu er en selvbetjent DNT-hytte eid av Aust-Agder Turistforening.

Hytta ligger på 1300 m.o.h. og omlag 11 km fra Hovden. Den er selvbetjent og har sengeplass til 22 personer, fordelt på både hovedhytte og sikringsbu. Terrenget inn til hytta er forholdsvis lett å gå i men landskapet er åpent (viddelandskap) og kan være svært værutsatt. Du bør derfor være godt forberedt med klær og annet utstyr når du skal gå dit.

Til fots til Tjørnbrotbu​​​​

Fra Hovden er det to alternative startsteder;

Alternativ 1 starter fra parkering ca 1 km nord for sentrum og følger en grusvei de to første kilometerne inn til "Juvet" ved Børtemannsbekken.

Alternativ 2 starter ved stor parkering ca 3 km nord for Hovden, vis a vis Hovden Fjellstoge. Herfra følger du den vakre Børtemannsbekken mot "Juvet". Merk at i perioder med stor vannføring kan det være utfordrende å følge alternativ 2 langs Børtemannsbekken ettersom du må påregne kryssing av bekker.

Ved den store broa ved "Juvet" møtes begge start-alternativene og den T-merkede stien fortsetter sørover på vestsiden av Børtemannsbekken. Terrenget er slak motbakke og forholdsvis lett å gå i. Det bratteste partiet i løypa får du helt avslutningsvis, de siste to km opp til hytta.

Fra Tjørnbrotbu kan du fortsette videre på T-merket sti nordover til Bjåen eller sørover til Berdalsbu.


På ski til Tjørnbrotbu

Om vinteren prepareres det løyper i terrenget i retning Tjørnbrotbu, og fra Hovden kan du følge preparert løype til det gjenstår kun 2,1 km til hytta. Dette siste stykket er kun kvistet. Videre fra hytta er det kvistet løype sørover mot Berdalsbu og videre derfra til Bjørnevasshytta.

Løypene kvistes vanligvis fra vinterferie til påskeferie og foretas av Turistforeningen. For mer informasjon om hytta og løypenettet; se https://aat.dnt.no/

Kilde: Setesdal

0

Tjørnbrotbu - selvbetjent turisthytte i Setesdal Austhei

Senest besøgte sider