Skip to main content
Unknown Component
civid: 586bfa310e794507bc2e0597
name: plugins_common_social_share (widget)
Bygland

Sportsfiske i Bygland

Sal av fiskekort i Bygland.

Det er 18 fiskekortordningar med eit 20‐tals lokalitetar for sport‐ og fritidsfiske i Bygland kommune. Turistinformasjonen vil hjelpe deg med å finne fram til dei ulike kortseljarane, elles følgjer det oversikt her:

Otra Fiskelag, fiske i Byglandsfjorden og Otra. Kort til sals i butikkar, bensinstasjonar, campingplassar og reisetrafikklag.
otrafiskelag.no, mobil 91609916.

Gaukhei, Søtevatn (KOT). Kort til sals i Gaukhei Turisthytte.

Halvorsvatn v/Josephsbu (KOT) Kort til sals i Josephsbu Turisthytte.

Reiårsvatn Fiskelag, Store og Lisle Reiårsvatn (og Lisle Kurteisvatn). Kort til sals i Coop Ose, ved vegbom i Ose‐kleivi og kasse v/info‐tavle v/parkering Reiårsvatn.

Grunnevatn Fiskelag, Heimre‐, midtre‐ og austre Grunnevatn, Vætingstjørn. Gratis fiske i 2011.

Hovatn Fiskelag, Hovatn. Kort til sals ved vegbom Hovassvegen

Båsvatn, fritt fiske, (også med garn).

Stråndevatn, kontakt Svenn Kvaale 37935147.

Turtlivatn, kontakt Sigmund Lidi 37935193.

Prestvatn, Grådåstjørn, kontakt KVS – Bygland 37935118.

Litjønn / Gjuvatn Fiskelag, kontakt Kjell Lande 37935265.

Stemtjønn, kontakt Gunnar Olav Attestog 37935367.

Longebutjørni, Valbjørgvatn Fiskelag, Tjornstøylvatn fiskelag - kort til sals i Grendi Landhandel 37934251.

Krokvatn ‐ Ubergstjørn, fritt fiske.

Sjallvatn ‐ Sandvatn Fiskelag, kontakt Kai Larsen 37934135.

Kilde: Setesdal

0

Sportsfiske i Bygland

Senest besøgte sider