Skip to main content
Unknown Component
civid: 586bfa310e794507bc2e0597
name: plugins_common_social_share (widget)

Evje Og Hornnes

Evjemoen Forsvarsmuseum

Evjemoen Forsvarsmuseum viser forsvarets historie i Evje og Hornnes kommune frå 1911 til 2003. Museet har også ei utstilling om 2. verdskrig med vekt på Agder, og viser ulike typar våpen og kjøretøy, handvåpen og uniformer.

Ei avdeling handlar om Jørgen Løvland, som sidan blei statsminister. I 2009 opna ei særutstilling om Noregs deltaking i internasjonale operasjonar etter 1945.
Ta av frå Rv 9 mot Evjemoen.
 

Last updated: 03/26/2024

Source: Setesdal

Evjemoen Forsvarsmuseum

Senest besøgte sider