Unknown Component
civid: 586bfbf311665b0807e1b4a5
name: plugins_common_social_share (widget)

Birkenes

Laksefiske i Tovdalselva

Laksefisker i Tovdalselva

Tovdalselva er en god lakseelv, og mange fiskere valfarter stedet i fiskesesongen.

Tovdalselva ble regnet som landets tredje beste lakseelv på slutten av 1800-tallet. På 1800-tallet ble det tatt opptil 18 000 kg laks årlig. I dag arbeides det aktivit for å bygge opp en ny laksebestand til glede for sportsfiskere fra inn- og utland. Tovdalselva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefoss-fjorden der laksens ferd ender. I tillegg til laksefiske kan elva by på fiske etter sjøørret, ørret, abbor, sik, ål og røye.

Fisking i Tovdalselva er tillatt fra 01.06 - 31.08. I noen områder av elva er det fiske hele året.

Nedre Tovdal Laksefiskelag er elveeierlaget i Tovdalselva.

Man trenger to forskjellige fiskekort for laksefiske, fiskeavgiften som kan kjøpes online på miljodirektoratet.no, og fiskekort i Otra som varer 24 timer. Fiskekort til Otra kan enten kjøpes online her eller hos et utsalgssted som en bensinstasjon eller Grønberg Sport.

Les mer på lakseelver.no.

Laksefiske i Tovdalselva
Tovdalselva er en av flere sørlandske lakseelver hvor laksen er reetablert gjennom storstilte kalkingsprosjekter og utsetting av rognkasser. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Herefossfjorden der laksens ferd ender.

Laksefiske Boen Gård
Familien Hegermann eide Boen gjennom flere generasjoner. Britiske lorder leide fisket av familien på tidlig 1900-tall og det ble da tatt eventyrlige fangster. Tovdalselva renner gjennom Boen og de har egne rettigheter for laksefiske her. Les mer om herskaplige og historiske Boen Gård.

Les mer om laksefiske i Kristiansand.

Overnatting

Camp Flakksvann tilbyr unik overnatting langs elva.

Les mer her

Last updated: 08/09/2023

Source: Visit Kristiansand

Laksefiske i Tovdalselva

Senest besøgte sider