Unknown Component
civid: 5c827c15c0a2b8703a937041
name: plugins_common_social_share (widget)

Arnavik

Tursti til Trollåsen

Flott skogstur med historiske opplevingar undervegs.

Stad

Halsnøy, Sydnes

Turkart

Fritidskartet Halsnøy/Fjelberg, målestokk 1:20.000.

Start- og sluttpunkt

P-plassen ved Sydnes ferjekai.

Parkering

Køyr gjennom rundkøyringa på Tofte og ta av mot Sydnes. Følg vegen til Sydnes ferjekai og parker der.

Merking

Informasjonstavle ved start. Skilta og T-merka.

Gradering Blå.

Lett fottur, ein støvel etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad

03 - 112 moh.

Tidsbruk

Opptil 4 timar. Lenger dersom mange stopp ved kulturminna i rundløypa langs vikane i sør.

Gode råd

Dette er ei relativt tørr rute, men våte parti kan førekoma. Ta gjerne rundturen om Skarvaberget, dei idylliske vikane Narravik, Hatlevik og Bekkjarvik. I dette omådet er uvanleg mange kulturminne. Stien kjem opp att til skogsvegen ovanfor Bekkjarvik.

Følg skilt og merking.

Turomtale

Frå ferjekaien opp forbi den nær 50 meter lange Langrøysa frå bronsealder som ligg berre 30 meter frå kaien. Stien kjem etter ca 250 meter opp til gardsveg. Ta av mot høgre og følg vegen 200 meter til skogsvegkryss. Ta til høgre for å gå rundturen om kulturminna og vikane nemnde under "Gode råd" ovanfor. Skogsvegen til venstre austover er snaraste vegen til Trollåsen. Gå då skogshovudvegen rett fram ved kryssande skogsvegar frå venstre.

Etter 1,2 km går ein forbi skilt for Bekkjarvik, og etter nye 300 meter på skogsvegen kjem ein til skilt for stien som fører kort opp til Lyhammarhelleren. Her var truleg buplass i steinalderen og er no ein ypperleg rasteplass. Følg merking frå helleren opp på heia og nordover til Trollåsen. Bilete, informasjon og segna om Trollåsen i boka på toppen. Frå Trollåsen kan du gå same vegen attende eller gå den merka rundløypa over rindane nordvestover og ned mot idylliske Dottatjørnane og skogsvegen attende mot Sydnes.

Last updated: 09/29/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Tursti til Trollåsen

Senest besøgte sider