Unknown Component
civid: 5c827c15c0a2b8703a937041
name: plugins_common_social_share (widget)

Ringsaker

Ringsaker kirke

Ringsaker kirke (1150) er en av landets mest autentiske middelalderkirker med et usedvanlig vakkert alterskap fra 1520, laget i Belgia.

Ringsaker kirke, bygget cirka 1150, er en av landets største og mest autentiske middelalderkirker. Det er i tillegg en av de 5 basilika-kirker vi har igjen i Norge. Forløperen til Ringsaker kirke ble antagelig reist i forbindelse med Kong Olav Haraldssons (den Hellige) opphold i Opplandene i 1021. Den var antakelig bygget som stavkirke men dessverre så vet vi svært lite om denne eldste kirke.

Ringsaker kirke er kjent for sitt alterskap, laget i Antwerpen, Belgia, rundt 1520. Kunsthistorikere har uttalt at Ringsaker kirkes alterskap er det fornemste stykke førreformatorisk kirkekunst i Norge. Det er helt usedvanlig at et alterskap med en så enestående kunstnerisk kvalitet og størrelse ble brakt til Ringsaker for 500 år siden!

Ringsaker kirke, slik den fremstår i dag, er bygget i 3 etapper. den eldste delen, basilikaen med hovedskip, sideskip og et mindre kor enn i dag regner en med er bygget rundt 1150. Tverrskipene og utvidelse av kortet er tilbygg fra slutten av 1200-tallet.

Ringsaker kirke har åpent for publikum når kirketjeneren er på plass gjennom sommeren. 'Kirken-Åpen' skiltet står da ute.
Grupper kan avtale omvisning hele året rundt ved å kontakte Kirkekontoret: post.ringsaker@kirken.no

I Ringsaker kommune er det flere kirker som er verdt et besøk.
På denne nettsiden finner du en overiskt over alle som er åpent for besøk i løpet av sommeren.

Last updated: 07/24/2023

Source: Visit Innlandet

Ringsaker kirke

Senest besøgte sider