Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827c15c0a2b8703a937041
name: plugins_common_social_share (widget)

NÆRBØ

Kongevegen

Opplev Jærkystens historie langs "Kongevegen" – tusenårige stier, inkludert holvegen og Kongevegen fra 1600-tallet.

Noen av de gamle sporene er fremdeles synlige. Strandsonen med Kongevegen er svært rik på kulturminner, og hele området er beskyttet som landskapsvernområde. Turen kan startes og sluttes på forskjellige steder.

De vanligste strekkene er:

Hå gamle prestegard – Obrestad havn

Obrestad havn – Grødalandstunet

Grødalandstunet – Varhaug gamle kirkegard

Turene kan legges opp som frem- og tilbaketurer eller med bil i hver ende.

Verdt å se:

Fra nord til sør: Hå gamle prestegård, stort gravfelt på Hå som er utgravd og restaurert, Obrestad fyr, Grødalandstunet med bygninger fra 1700-og 1800-tallet, minnesmerke over kullboring på Grødalandsstranden, kvernhus og tørkehus ved Bodle og Varhaug gamle kirkegård. Flere gravrøyser langs hele stranden. Deler av området er plantelivsfredet.

Last updated: 01/29/2024

Source: Region Stavanger

Kongevegen

Senest besøgte sider