Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827c15c0a2b8703a937041
name: plugins_common_social_share (widget)
ULSTEINVIK

Handelstaden Borgarøya

Den gamle handelsstaden Borgarøya ligg idyllisk til i skjergarden ved Ulsteinvik.

Namnet kjem av at det har vore "borgarar" her sidan tidleg på 1600-talet. Det var folk som hadde løyst "borgarbrev" og hadde rett til å reise langs kysten og drive handel. Staden låg sentralt ved den gamle skipsleia mellom Bergen og Trondheim. Handelsmenn frå Bergen hadde varelager på øya og dreiv byte mot fisk og landbruksprodukt.

Hovudhuset på øya er frå 1700-talet og på det meste var det 17 ulike bygningar her. Der var fast handel fram til 1880-åra.

Etter 1920 vart staden nytta til bustadføremål og sidan 1983 har Ulstein kommune restaurert og teke vare på hovudhuset. Huset kan leigast til ulike arrangement i både offentleg og privat regi.

I dag er Borgarøya ein populær utfartsstad og om sommaren har det enkelte år vore kafédrift i det gamle handelshuset. Du må ha båt for å kome dit og der er kommunal brygge å legge til hamn.

Fasilitetar for båt ved Borgarøya: Straum og vatn er lagt ned til brygga, og betaling kan skje med Vipps eller kontant. Der er ein boks på utsida av sjøbuda med forklaring. Der er ikkje tilgang til dusj.

Kilde: Ålesund & Sunnmøre

0

Handelstaden Borgarøya

Senest besøgte sider