Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827c15c0a2b8703a937041
name: plugins_common_social_share (widget)
Færder
TripAdvisor rating of 4

18

Besøkssenter Færder nasjonalpark

Bli kjent med naturen og historien i Færder nasjonalpark!

Bli kjent med livet over og under havoverflaten i Færder nasjonalpark! Besøkssenter Færder nasjonalpark ønsker velkommen til utstillinger, aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Gratis inngang.

Du finner besøkssenteret på sydspissen av Tjøme, Verden Ende.

I samme bygg finner du også restauranten Spiseriet Verdens Ende og nede ved gjestehavna ligger kiosken «Handleriet». Disse har egne åpningstider.  

Parkering på angitte plasser for bevegelseshemmede.

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
På besøkssenteret finner du utstillinger som blander lesing og lek i tillegg til naturrelaterte spill og bøker, natursti, utlån av aktivitetssekker og annet gøy! Alt dette til en spektakulær 360° utsikt. På sommeren har de gratis naturveiledning på uteområdet med mini-akvarium, krabbefiske, tang-hjørne og mer!

Gjennom året tilbys også en rekke familiearrangementer, foredrag og guidede turer, både i helger og i skolens ferier. Følg med på Besøkssenter Færder nasjonalparks facebook-sider.

UNDERVISNING
Besøkssenteret tilbyr gratis undervisning i temaene natur og miljø, friluftsliv og kulturhistorie. Besøkssenteret har opplegg for barn i barnehage og skoleelever opp til og med videregående skole. Undervisningen er forankret i rammeplan og læreplaner og baserer seg på lek og aktiviteter både inne på senteret og ute i felt.

Kan dette være noe for din klasse? Les mer på nettsiden, eller ta kontakt med naturveilederne Cecilie og Daniel på post@ferdernasjonalparksenter.no.

UTLEIE OG KURS/KONFERANSE PÅ VERDENS ENDE
Fra besøkssenterets 360° panoramarom er det utsikt til det ikoniske Vippefyret & Færder Fyr, den spektakulære skjærgården og det unike landskapet i nasjonalparken. Dette gir gode rammer for en vellykket konferanse, seminar eller annet type utleie som jubileer, bryllup og vielser.

Restauranten Spiseriet Verdens Ende ligger i samme bygg og serverer kortreist og sesongvarierte måltider fra sitt kjøkken.

Mer info ved epost: heidi@ferdernasjonalparksenter.no eller mobil 970 22441.

OM FÆRDER NASJONALPARK
Færder nasjonalpark er opprettet for å verne landskap, naturtyper, arter og geologi og kystøkosystemer på land og sjø i et større område ved kysten i ytre Oslofjord. Færder nasjonalpark har et av de rikeste livsmiljøene i landet. Her finnes det sjeldne naturtyper som edelløvskog, kystfuruskog, strandenger og gammel slåttemark på land, og tareskoger, ålegrasenger, bløtbunnsområder og skjellsandområder i sjøen. Dette er leveområder for et mangfold av planter, dyr og insekter. Nasjonalparken skal også verne kulturminner, og gi mennesker plass til uforstyrrede naturopplevelser og enkelt friluftsliv.

Færder nasjonalpark omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune. Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, samt Verdens Ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken.

ÅPNINGSTIDER
Se åpningstider over.
Utvidede åpningstider i skolens ferier.
Stengt i julen og noen helligdager.
Skoleklasser og grupper tas imot uavhengig av åpningstid.

Kilde: Visit Vestfold

0

Besøkssenter Færder nasjonalpark

Senest besøgte sider