Skip to main content
Unknown Component
civid: 586bfb2a5a63aa07964dd8b9
name: plugins_common_social_share (widget)
Lindesnes

Laksefiske i Mandalselva

Mandalselva River is considered to be amongst the ten best salmon rivers in Norway.

Mandalselva er regnet blant en av Norges 10 beste lakseelver. Elva er Norges sydligste lakseelv. Elveløpet ender i Mandal, og elva følger stort sett Rv. 455 gjennom Mandalen (dalføret Åseral, Marnardal og Mandal).

Laksesesongen går fra 1.juni til 31. august.

Mandalselva Elveeigarlag bestyrer laksefisket i elva. Det er gjort en betydelig innsats i tilrettelegging av fisket gjennom merking og skilting, rydding av stier og opprettelse av fiskeplasser med benker og bord etc.

Den lakseførende del av elva er ca. 48 km. De siste årene har det blitt fisket mellom 7 og 10 tonn laks hvert år.

Elva er delt inn i 4 soner, og fiskekort selges i hver enkelt sone. I sone 1, 3 og 4 er det såkalt "åpent fiske": du kjøper et fiskekort som gjelder fritt innen sonen. I sone 2 er elva delt inn i mindre delsoner. Her kjøper du et fiskekort som gjelder for en bestemt avgrenset del av sonen.

Marnar Laksesenter på Laudal fungerer som et informasjonssenter og treffpunkt for laksefiskere, og her selges kort til sone 3 og 4.

Fiskekort for sone 2 selges på Møll Bensinstasjon i Holum. Fiskekort til sone 1 selges på Sandnes Camping og Intersport i Mandal.

Det er påbudt å definifisere alt utstyr (inkludert vadere etc.) før oppstart av fiske i elva. Alle utsalgsstedene har tilbud om desinfisering.

Kilde: Visit Lindesnes

0

Laksefiske i Mandalselva

Senest besøgte sider